ï»?!doctype html> 塑料打印样品å›?塑料外壳彩印æœ?PVC卡片打印æœ?基汇实业有限公司
您好!欢迎进入基汇实业有限公司! 万能UV打印æœ? /><span><img src=平板UV打印æœ? /></a><a target=基汇阿里巴巴
万能打印æœ? />|<a href=中文/English
平板打印æœ? class=
您现在的位置ï¼?a href="/">首页 > 行业应用
样品展示
塑料打印样品å›?/div>

塑料打印样品å›? /></p>
<script type= $(document).ready(function(){ formatPic(); }); function formatPic() { var str='6|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?cm.jpg|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?pvc1.jpg|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?upk.jpg|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?ykl3.jpg|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?slm.jpg|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?pvc.jpg||||'; var temp=str.split('|'); var returnstr='

塑料打印样品å›? /></p>';
for(var i=0;i<temp.length;i++)
{
if(temp[i].length>2)
{
var img = temp[i];
returnstr+='<p class=塑料打印样品å›? /></p>'
}
}
$('.Album_center').html(returnstr);
}
</script>
    </div>
    <a href=

 • 塑料打印样品å›? /></li>
    </ul>
<script type= $(document).ready(function(){ formatPic2(); }); function formatPic2() { var str='6|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?cm.jpg|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?pvc1.jpg|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?upk.jpg|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?ykl3.jpg|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?slm.jpg|/UploadFiles/样品展示/塑料打印样品å›?pvc.jpg||||'; var temp=str.split('|'); var returnstr='
 • 塑料打印样品å›? /></li>';
for(var i=0;i<temp.length;i++)
{
if(temp[i].length>2)
{
var img = temp[i];
returnstr+='<li><img src=